top of page

CASE2020_Met technologie en Onderwijs naar een CO2-neutrale toekomst

Updated: Sep 15, 2021

“Ons doel? Tegen 2030 willen wij een CO2-neutraal bedrijf zijn”

Denk jij bij de naam Siemens meteen aan oplossingen voor openbaar vervoer, gezondheidszorg, energie, infrastructuur en industrie?


Siemens is namelijk terug te vinden in verschillende facetten van onze samenleving. Elektrificatie, automatisering en digitalisering vormen daarbij steeds de rode draad. In meer dan 170 jaar is Siemens uitgeroeid tot een wereldspeler op vlak van techniek en engineering. De expertise die het bedrijf heeft opgebouwd zorgt voor innovaties in verschillende domeinen. Continu inzetten op het ontwikkelen van de juiste skills van medewerkers is daarbij cruciaal.


De technologische evolutie raast als een sneltrein verder. Nooit eerder volgden innovaties elkaar zo snel op en aan deze tijden van verandering lijkt niet meteen een einde te komen. De impact van technologie op onze samenleving en economie is niet te onderschatten, iets waar we nieuwe generaties op moeten voorbereiden.


Als technologische wereldspeler beschouwt Siemens het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met innovatie en technologie. Daarom werken ze al vele jaren samen met het onderwijs. Ze ondersteunen technische opleidingen en leren jongeren onder meer dankzij STEM-initiatieven de producten en oplossingen kennen: “Jonge technische talenten voeden is noodzakelijk om de groei van onze industrie in de toekomst te stimuleren.“Ze stimuleren ook hun eigen medewerkers om zich continu bij te scholen: “We willen een mindset creëren van life long learning. Wereldwijd investeren wij 280 miljoen euro per jaar in de opleiding van onze medewerkers.“


Het zijn die medewerkers die – onder andere - milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie ontwikkelen. Siemens is een pionier in elektriciteitsopwekking en distributie maar is ook op vlak van mobiliteit actief: ze ontwikkelen intelligente oplossingen voor spoor- en wegvervoer.


Daarnaast ligt de focus op intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemenevenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrie. Wereldwijd wordt er tot slot ook een impact gecreëerd door middel van medische technologie en digitale gezondheidszorg.


Siemens geeft dus vorm aan vele facetten van ons leven. Het is een wereldspeler, maar ook een echte changemaker op vlak van duurzaamheid. Zo had het bedrijf als eerste industriële onderneming de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 koolstofneutraal te worden.


  • Het CO2-neutraal programma van Siemens heeft als doel het milieu te beschermen, kosten te drukken en expertise in milieuvriendelijke technologieën te versterken. En met resultaat: “Sinds 2014 is onze CO2-uitstoot met ongeveer 41% gedaald – van 2,2 miljoen ton naar 1,3 miljoen ton in 2019. “

  • Het blijft niet alleen bij interne inspanningen. Siemens helpt ook zijn klanten om hun voetafdruk te verminderen. Dit doen ze met technologieën uit hun eigen milieuportfolio: “In het boekjaar 2019 stelden deze technologieën klanten over de hele wereld in staat om hun CO2-uitstoot met 637 miljoen ton terug te dringen.”


De grootste sterkte van Siemens in hun strijd tegen de klimaatverandering is hun eigen milieuportfolio dat steeds meer gericht is op duurzaamheid.


Facts & figures over Siemens


  • Siemens bouwde de eerste elektrische ferry, de Ampere in Noorwegen. De ferry deed zijn eerste tochtje in 2015, zonder geluid en zonder emissies.

  • Samen met Airbus Group en Rolls Royce werkte Siemens aan de E-Fan-X. Dat is de eerste hybride elektrische aandrijfoplossing voor de commerciële luchtvaart waarmee het vliegverkeer stiller en duurzamer wordt.

  • Siemens kan in het kader van Industry 4.0 en met virtualisering als “enabler”, sneller en efficiënter produceren. Een voorbeeld hiervan kan je vinden in de auto-industrie bij onder andere Volkswagen. Het energieverbruik van robots daalde significant van 13% tot zelfs 60% voor verschillende bewegingen.


 

Siemens nv

Guido Gezellestraat 123

1654 Huizingen


Dinsdag 10 maart 2020 bezoekt Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts samen met het vijfde jaar WI van het GO! Atheneum uit Halle de site van Siemens. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het bedrijf duurzaam ondernemen in de praktijk brengt, zowel in hun producten als in hun methoden.

Het verslag hiervan kan je lezen op www.detoekomstwerkt.be.


Comments